המשרד לפיתוח הנגב והגליל

יעוץ מוזיקלי לפרסומת

הבקשה הייתה למצוא שיר ישראלי נעים ולא לוחץ, שילווה סרטון העוסק בחיזוק ההתיישבות בנגב ובגליל, בתמיכה בסטודנטים ובקידום אומנות במקום. אני דמיינתי שקט, ומכאן קצרה הדרך לשיר הנבחר.

המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

 
המשרד לפיתוח הנגב והגליל